Paxonta.com współfinansowana przez Fundusze Unijne

Projekt Elektroniczny system przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu o nazwie Paxonta.COM w latach 2008-2009 był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIG.08.01.00-14-116/08-00 uzyskane środki w ramach niniejszej umowy wyniosły 419.135,00zł

Celem Projektu było wdrożenie nowej, innowacyjnej usługi elektronicznej, która zastąpi dotychczasowe metody ankietowania. Zgodnie z kryteriami innowacyjności stanowiącymi podstawę kwalifikowalności Projektu do objęcia dofinansowaniem, usługa elektroniczna świadczona w ramach systemu Paxonta.com :

  • jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) i wymaga niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy
  • jest nowym wdrożeniem usługi elektronicznej w postaci narzędzia dostępnego za pośrednictwem internetu
  • jest świadczona indywidualnie dla każdego usługobiorcy co umożliwia użytkownikowi podjąć samodzielną decyzję dotyczącą rodzaju i kształtu ankiety, docelowej grupy respondentów oraz metodologii analizy wyników
  • jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji
  • jest wyposażona w zaawansowane mechanizmy integracji z systemami analitycznymi

System Paxonta.COM udostępnił usługę szerokiemu gronu odbiorców, zwiększając jednocześnie ilość usług elektronicznych oferowanych drogą elektroniczna w Internecie. Innowacyjność projektu będzie stymulowała popyt na usługę jednocześnie eliminując realizacje tego typu usług w postaci dokumentów papierowych.